[1]
Μιμής Ά. και Στάμου Μ., ‘Συγκριτική εξέταση των λογισμικών χωρικής οικονομετρίας’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 27, σσ. 4–20, Σεπτεμβρίου 2018.