[1]
Χιόνης, Διονύσιος και Εξάρχου, Τρύφων, ‘Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 26, σσ. 150–176, Σεπτεμβρίου 2016.