[1]
Ασπρογέρακας Ε. και Καλλιώρας Δ., ‘Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 31, σσ. 62–93, Αυγούστου 2020.