[1]
Σταμπουλής Γ. και Νάκου Π., ‘Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 25, σσ. 105–123, Ιουλίου 2016.