[1]
Ζαμάνη, Αλεξάνδρα, Λαλένης, Κωνσταντίνος, Παπουτσόγλου, Γιώργος, και Οικονόμου, Δημήτρης, ‘Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 25, σσ. 20–51, Ιουλίου 2016.