[1]
Ζαμάνη Α., Λαλένης Κ., Παπουτσόγλου Γ., και Οικονόμου Δ., ‘Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 25, σσ. 20–51, Ιουλίου 2016.