[1]
Στεφανή Φ., Τσιλιμίγκας Γ., και Γουργιώτης Α., ‘Ζητήματα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 23, σσ. 135–150, Φεβρουαρίου 2016.