[1]
Αρβανίτης Α. και Γιαννακοπούλου Σ., ‘Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: μια αναγκαία αμφίδρομη σχέση για την Ελλάδα’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 23, σσ. 88–107, Φεβρουαρίου 2016.