[1]
Παπαγεωργίου Μ., ‘Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και θαλάσσιες χρήσεις: εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 23, σσ. 41–63, Φεβρουαρίου 2016.