[1]
Αγγελάκης Α. και Γεωργαντάς Η., ‘Κλίμακες παρέμβασης στις υποδομές νερού της πόλης: ανιχνεύοντας το νέο παράδειγμα πολιτικής’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 22, σσ. 29–68, Δεκεμβρίου 2015.