[1]
Σαράτσης, Γιάννης και Πολύζος, Σεραφείμ, ‘Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 21, σσ. 82–106, Σεπτεμβρίου 2015.