[1]
Ανδρικοπούλου Ε., Κακδέρη Χ., Καυκαλάς Γ., και Τασοπούλου Α., ‘Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 20, σσ. 4–31, Ιουνίου 2015.