[1]
Γουργιώτης Α., ‘Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 19, σσ. 38–57, Νοεμβρίου 2014.