[1]
Ασπρογέρακας Ε., ‘Ιεραρχία και αρχή της δεσμευτικότητας στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 35, σσ. 73–94, Ιουνίου 2022.