[1]
Σκάγιαννης Π. (Παντελής) και Καπαρός Γ., ‘Τα έργα υποδομών στην Ελλάδα και η παρουσία των μεγάλων έργων μεταφορικών υποδομών: μεταβαλλόμενα υποδείγματα και προτεραιότητες’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 18, σσ. 12–65, Νοεμβρίου 2013.