[1]
Τσιώτας Δ. και Πολύζος Σ., ‘Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 17, σσ. 64–81, Μαΐου 2012.