[1]
Περάκης Κ., ‘Ανίχνευση και πρόβλεψη διαχρονικών αλλαγών κάλυψης γης στο νομό Μαγνησίας με την εφαρμογή της μεθόδου Markov και των κυτταρικών αυτόματων σε πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 16, σσ. 124–141, Νοεμβρίου 2011.