[1]
Τοπάλογλου, Λευτέρης και Πετράκος, Γιώργος, ‘Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία τωνσυνόρων’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 12, σσ. 32–53, Μαΐου 2009.