[1]
Αναστασίου Γ., ‘Συμπόσιο της Uddevalla. 12ο διεθνές Συμπόσιο της Uddevalla. Μπάρι, 11-13 Ιουνίου 2009. Η Γεωγραφία της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 11, σσ. 208–213, Νοεμβρίου 2007.