[1]
Σταμπουλής Γ., ‘Πώς εμπεδώνεται η καινοτομική δραστηριότητα; Η ανάδυση των συστημάτων καινοτομίας στο χώρο’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 11, σσ. 168–189, Νοεμβρίου 2007.