[1]
Πετράκος Γ., ‘Καινοτόμες online υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια: το Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 37, σσ. 124–161, Ιουνίου 2023.