[1]
Μαρκάτου Μ.-Ε. και Σκάγιαννης Π. (Παντελής), ‘Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 11, σσ. 134–167, Νοεμβρίου 2007.