[1]
Αγγελάκης Α. και Γεωργαντάς Η., ‘Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: quo vadis Creta?’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 11, σσ. 72–107, Νοεμβρίου 2007.