[1]
Γουργιώτης Α., Γιαννακού Α., και Σαλάτα Κ.-Δ., ‘Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1)’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 37, σσ. 30–66, Ιουνίου 2023.