[1]
Πετράκος Γ. και Παπαδούλης Α., ‘Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια: μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 11, σσ. 34–71, Νοεμβρίου 2007.