[1]
Κομνηνός Ν., ‘Περιφερειακοί πόλοι καινοτομίας στην Ελλάδα 2001-2009: σχεδιασμός εστιασμένων συστημάτων καινοτομίας’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 11, σσ. 10–33, Νοεμβρίου 2007.