[1]
Γοσποδίνη, Άσπα, Μπεριάτος, Ηλίας, και Ράσκου, Ελένη, ‘Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 10, σσ. 146–173, Μαΐου 2007.