[1]
Γοσποδίνη Ά., Μπεριάτος Η., και Ράσκου Ε., ‘Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 10, σσ. 146–173, Μαΐου 2007.