[1]
Γοσποδίνη, Άσπα, ‘Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 10, σσ. 100–145, Μαΐου 2007.