[1]
Διαμαντοπούλου Ε., Γκόλια Χ., Λιονάτου Μ., Παρθενοπούλου Ν., Πολυράβα Σ., και Φαρδή Ε., ‘Η υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις χρήσεις γης κατά τον εκάστοτε πολεοδομικό σχεδιασμό’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 38, σσ. 95–118, Νοεμβρίου 2023.