[1]
Μέλισσας Δ., ‘Η διεμβόλιση του πυρήνα της κατοικίας από τη βραχυχρόνια μίσθωση’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 38, σσ. 11–28, Νοεμβρίου 2023.