[1]
Δαμανάκης Ε. και Γουργιώτης Α., ‘Ζητήματα χωρικής διαχείρισης των προσφύγων: ευρήματα από Γερμανία και Ιταλία μετά το 2015’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 37, σσ. 94–123, Ιουνίου 2023.