[1]
Λαϊνάς Ι. και Γεμενετζή Γ., ‘Σχεδιασμός των περιοχών Natura 2000 και χρήσεις γης: κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 38, σσ. 64–94, Νοεμβρίου 2023.