[1]
Βεζυριαννίδου Σ., ‘Η ρύθμιση της υπαίθρου στην Ελλάδα: από το ΠΔ της 23.10.28 στον Ν. 2508/97’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 38, σσ. 119–145, Νοεμβρίου 2023.