[1]
Πολύζος Σ., ‘Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 9, σσ. 68–103, Νοεμβρίου 2006.