[1]
Καμινάρης Α., ‘Τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης ως εργαλείο για την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων: η περίπτωση των Οινοφύτων και του Καλοχωρίου’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 38, σσ. 146–162, Νοεμβρίου 2023.