[1]
Γουργιώτης Α., Σαραντάκου Ε., Στεφανή Φ., και Χαϊνταρλής Μ., ‘Χωρικός σχεδιασμός και τουριστική επιχειρηματικότητα: η περίπτωση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 35, σσ. 42–72, Ιουνίου 2022.