[1]
Πρέζα Ε. και Ασπρογέρακας Ε., ‘Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: η περίπτωση της Ελλάδας’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 35, σσ. 5–41, Ιουνίου 2022.