[1]
Στεφανή Φ. και Τσιλιμίγκας Γ., ‘Το τοπίο στον χωροταξικό σχεδιασμό: κριτική αξιολόγηση της αντιμετώπισης των υποβαθμισμένων τοπίων του νησιωτικού ελληνικού χώρου στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 36, σσ. 42–62, Ιανουαρίου 2023.