[1]
Ασπρογέρακας Ε., ‘Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: πολιτική και χωρικές συσχετίσεις’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 8, σσ. 122–153, Μαΐου 2006.