[1]
Μεταξάς Θ. και Λαλένης Κ., ‘Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 8, σσ. 4–37, Μαΐου 2006.