[1]
Μηλιώνης Σ., ‘Προς μια συνολικότερη άποψη της διαδικασίας του μάρκετινγκ πόλεων’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 7, σσ. 100–127, Νοεμβρίου 2005.