[1]
Ζεντέλης Π., ‘Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 7, σσ. 34–61, Νοεμβρίου 2005.