[1]
Γοσποδίνη, Άσπα, ‘Χωρικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών ελληνικών πολεων’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 6, σσ. 136–161, Μαΐου 2005.