[1]
Γοσποδίνη Ά., ‘Χωρικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών ελληνικών πολεων’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 6, σσ. 136–161, Μαΐου 2005.