[1]
Τζούμας Β. και Μιμής Ά., ‘Υπολογισμός της προσβασιμότητας ηλικιωμένων ατόμων με τις δημόσιες συγκοινωνίες του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 34, σσ. 147–180, Ιανουαρίου 2022.