[1]
Βαταβάλη Φ., Μπαζάκα Χ., Παπαδοπούλου Γ. Β., και Υψηλάντη Ά., ‘Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τα θέματα του χώρου στο πλαίσιο της κρίσης και τρέχουσες πολεοδομικές προκλήσεις: εμπειρίες και προβληματισμοί από την περιοχή του Χαλανδρίου’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 34, σσ. 126–146, Ιανουαρίου 2022.