[1]
Γουργιώτης Α., Κυβέλου-Χιωτίνη Σ., και Λαϊνάς Ι., ‘Ενσωματώνοντας τα Επιχειρηματικά Πάρκα στο αστικό οικοσύστημα: προοπτικές και προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μετάβαση’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 34, σσ. 79–125, Ιανουαρίου 2022.