[1]
Αγγελίδου Μ. και Στυλιανίδης Ε., ‘Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 34, σσ. 37–78, Ιανουαρίου 2022.