[1]
Ανδρικοπούλου Ε., ‘Γιώργος Πετράκος και Γιάννης Ψυχάρης, 2004. Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 4, σσ. 188–193, Μαΐου 2004.