[1]
Ψυχάρης, Ιωάννης, ‘Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 4, σσ. 56–79, Μαΐου 2004.