[1]
Πετράκος Γ., ‘Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 4, σσ. 6–31, Μαΐου 2004.