[1]
Βεζυριαννίδου Σ. και Λαλένης Κ., ‘Οι διοικητικές δομές του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα κατά τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τχ. 33, σσ. 36–63, Ιουλίου 2021.